Besparen op de kosten van energie?

Krijg grip op uw energierekening!

Vind hier alle informatie over energie,
tarieven en een duurzame toekomst.

Wat is bio-energie?

Energie die is opgewekt uit plantaardig materiaal noemt men bio-energie. De biomassa, het plantaardige materiaal dat hiervoor wordt gebruikt, kan bestaan uit:

  • Groente-, fruit- en tuinafval van consumenten (gft)
  • Hout afkomstig van het uitdunnen en snoeien van bossen en plantsoenen
  • Afvalhout uit houtzagerijen
  • Stro en mest uit de agrarische sector
  • Zuiveringsslib uit waterzuiveringen
  • Energieteelt (gewassen speciaal geteeld voor het opwekken van bio-energie zoal wilgen, riet, populieren en hennep.)
Door bijvoorbeeld het verbranden of vergisten van deze gewassen en bomen komt energie vrij in de vorm van warmte.

Duurzaam of hernieuwbaar?

Energie uit biomassa wordt ook wel hernieuwbare energie genoemd omdat de bron waaruit de energie wordt opgewekt wel degelijk kleiner wordt. Deze bron kan daarentegen weer worden aangevuld. (hernieuwd)

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan bio-energie moet voldoen wanneer het ook als duurzame energie kan worden beschouwd.

  • In het hele traject van de opwek van bio-energie mag geen sprake zijn van een schadelijk milieu effect.
  • De natuurlijke grondstoffen die voor de opwekking van bio-energie worden gebruikt mogen niet worden uitgeput. De voorraad van deze grondstoffen moet bijvoorbeeld worden hernieuwd door het onderhoud en nieuwe aanplant van gewassen en bossen.
  • Het rendement bij het opwekken van energie uit biomassa moet zo hoog mogelijk worden gehouden en de biologische grondstoffen dienen zo optimaal mogelijk te worden gebruikt.

Buitenlandse biomassa

Omdat er in de westerse wereld niet genoeg biomassa voorradig is en er niet genoeg ruimte is om gewassen te telen voor de opwekking van bio-energie lijkt het importeren van biomassa uit het buitenland een goede optie. Bij het importeren van biomassa uit het buitenland is het belangrijk te letten op de duurzaamheid van deze biomassa. Vaak wordt voor het produceren van biomassa aan ontwikkelingslanden gedacht waar men zich vaak minder druk maakt over het milieu. Ook mag het telen van deze gewassen niet ten koste gaan van de voedselproductie in deze landen. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar gewassen die goed gedijen op zeer arme grond waardoor de rijkere vruchtbare grond gebruikt kan worden voor voedselteelt.

Er wordt veel onderzoek gedaan om op een verantwoorde manier bio-energie op te wekken omdat we in de toekomst steeds meer afhankelijk worden van deze en ook anderen duurzame energiebronnen.