Besparen op de kosten van energie?

Krijg grip op uw energierekening!

Vind hier alle informatie over energie,
tarieven en een duurzame toekomst.

Duurzame energie in de toekomst

Het heeft miljoenen jaren geduurd om uit planten en dierenresten de fossiele brandstoffen te vormen die wij gebruiken om onze energie op te wekken. De voorraad van deze fossiele brandstoffen is beperkt en het is dan ook de verwachting dat over 30 jaar deze voorraden uitgeput raken.

Hoe gaan we verder?

Op dit moment wordt ongeveer vier procent van de Nederlandse energie gewonnen uit andere, zogeheten alternatieve energiebronnen. Alternatief omdat ze een alternatief bieden voor de winning van energie uit fossiele brandstoffen.

Vier procent is niet veel en de Nederlandse overheid streeft ernaar om dit percentage te laten stijgen naar 16% in 2020 en in 2050 zou alle energie gewonnen moeten worden uit duurzame bronnen zoals wind, water, zon en biomassa.

Het bewerkstelligen hiervan vraagt een flinke investering in nieuwe duurzame energie installaties en de consumenten van energie in Nederland zullen hieraan moeten gaan meebetalen. Het volgende overzicht geeft hiervan de te verwachten kosten per huishouden.

2013 8 per huishouden per jaar
2017 58 per huishouden per jaar
2020 200 per huishouden per jaar
2028 en daarna 250per huishouden per jaar
Bron: RijksOverheid.nl

Dat de ontwikkeling van duurzame energie nog niet zo snel gaat heeft verschillende oorzaken. Allereerst zijn de kosten van alternatieve energie nog steeds hoger dan die van energie gewonnen uit fossiele brandstoffen en het gebruik ervan is lager. Het economisch belang van energiebedrijven om fors te investeren in schone energie is dus nog niet zo groot maar groeit wel. Ook de technische ontwikkelingen voor het opwekken van duurzame energie gaan langzaam.

Het gebruik van alternatieve brandstoffen zal de komende jaren wel toenemen. Doordat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput raakt en het broeikaseffect ontstaat er steeds meer druk op bedrijven en overheden om de ontwikkeling van duurzame energiewinning te stimuleren.

Zelf duurzame energie opwekken

In de toekomst zal het steeds interessanter worden om zelf op een duurzame manier uw energie op te wekken. Zonnepanelen worden steeds goedkoper en het rendement van de zonne-installatie wordt steeds hoger. Hierdoor wordt de terugverdientijd steeds korter. Hier leest u meer over zonnepanelen en terugverdientijden.