Besparen op de kosten van energie?

Krijg grip op uw energierekening!

Vind hier alle informatie over energie,
tarieven en een duurzame toekomst.

Wat is duurzame energie?

Energie die van een bron afkomstig is die door het gebruik van deze energie niet of nauwelijks kleiner wordt noemt men ook wel duurzame energie.

Olie, gas en kolen zullen ooit opraken, maar zon, wind en water zullen altijd blijven bestaan.

Vormen van duurzame energie?

Er kunnen twee vormen van duurzame energie worden onderscheiden. Er zijn bronnen van duurzame energie waar elektriciteit mee wordt opgewekt zoals windenergie, zonneenergie (zonnestroom), waterkracht en bio-energie. Er zijn ook duurzame energiebronnen die warmte produceren zoals aardwarmte en zonneenergie.

Ongeveer vier procent van de Nederlandse energie wordt op dit moment gewonnen uit duurzame energie. Het streven van de overheid is om dit percentage te laten oplopen eerst tot 16% in 2020 en vervolgens tot 100% in 2050. Om deze percentages te bewerkstelligen moet er flink geïnvesteerd worden in nieuwe groene energie installaties. De consument zal hieraan moeten meebetalen. De te verwachten kosten hiervan zijn:

2013 8 per huishouden per jaar
2017 58 per huishouden per jaar
2020 200 per huishouden per jaar
2028 en daarna 250per huishouden per jaar
Bron: RijksOverheid.nl

Meer informatie over duurzame energie in de toekomst.

Waarom duurzame energie?

Het wordt steeds belangrijker om duurzame energie te produceren. Het winnen van fossiele brandstoffen wordt steeds moeilijker omdat bronnen uitgeput raken. Toch stijgt de vraag naar energie uit fossiele brandstoffen nog steeds. Onder andere door de groeiende economie in landen als China en India. Een ander probleem is dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen om energie op te wekken veel CO2 vrijkomt. Hierdoor leveren deze vormen van energie een groter bijdragen aan de klimaatverandering.

Om 1kwh elektriciteit te produceren door de verbranding van steenkool ontstaat 850 gram CO2 (of meer). Wanneer we 1kWh zonnestroom produceren ontstaat slechts 50 gram CO2.

Hernieuwbare energie

Een andere vorm van duurzame energie is hernieuwbare energie. Energie uit biomassa is een vorm van hernieuwbare energie. Energie uit biomassa wordt verkregen wanneer men organische materialen verbrandt, vergist of vergast. Dit kan gft-afval zijn maar ook hout, mest of speciaal geteelde gewassen. Bij hernieuwbare energie wordt de bron wel degelijk kleiner maar kan op een makkelijke manier weer worden aangevuld. Er is nog een discussie gaande over hoe duurzaam energie gewonnen uit biomassa werkelijk is.