Besparen op de kosten van energie?

Krijg grip op uw energierekening!

Vind hier alle informatie over energie,
tarieven en een duurzame toekomst.

De energienota

Één maal per jaar krijgt u voor de energie die u hebt verbruikt een energierekening toegestuurd. Op deze energierekening of jaarrekening staan de door u betaalde termijnbedragen vermeld en uw werkelijke verbruik. Is uw werkelijke verbruik lager dan vooraf was ingeschat dan krijgt u geld terug. Als u meer energie hebt verbruikt dan zult u bij moeten betalen. Uw nieuwe termijnbedrag voor het komende jaar staat ook op deze jaarrekening vermeld. Dit is de 'voorschotnota'.

Het kan zijn dat u twee rekeningen ontvangt. Één van de energieleverancier en één van de netbeheerder. Het kan ook zijn dat u één rekening van de energieleverancier ontvangt waar ook de kosten van het transport van elektriciteit en gas naar uw huis zijn opgenomen. De energieleverancier verrekend dit dan met de netbeheerder.

Wat staat er allemaal op de energierekening?

De opbouw van de energienota is als volgt:

  • Leveringskosten.
  • Netwerkkosten.
  • Energiebelasting
  • BTW.

Leveringskosten

Voor elke kWh aan elektriciteit en voor elke m3 gas die u verbruikt betaald u een bepaald bedrag. Deze kosten worden u in rekening gebracht aan de hand van een meterstand die afgelezen is of geschat.

Netwerkkosten

Om elektriciteit en gas in uw woning te krijgen maakt u gebruik van een netwerk van elektriciteits- en gasleidingen. Voor het onderhoud van deze leidingen en de aansluiting van uw woning op het netwerk betaald u netwerkkosten. De netwerkkosten worden meestal in rekening gebracht door de energieleverancier die het daarna verrekend met de netbeheerder in uw regio.

De netwerkkosten bestaan uit:

Aansluitdiensten

  • Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht aansluiting Dit zijn alle kosten voor onderhoud en behoud van uw elektriciteits- of gasaansluiting.

Transportdiensten

  • Vastrecht transport. Kosten voor het gebruik van het elektriciteits- of gasnetwerk.
  • Capaciteitstarief. Dit is een vast bedrag per jaar. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de capaciteit van de gas- of elektriciteitsaansluiting.
  • Systeemdiensten. Dit is een vergoeding voor diensten van TenneT. Dit is de netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland. Systeemdiensten worden alleen voor elektriciteit in rekening gebracht.

Meetdiensten

  • Meterkosten. Dit is een vergoeding voor het in bruikleen hebben van de meter (meterhuur), opname van de meterstand, en kosten van de meetinrichting.

Energiebelasting

Over elke kWh elektriciteit en elke m3 gas die u verbruikt betaald u energiebelasting. Deze belasting is in 1996 geïntroduceerd om het efficiënt gebruik van energie te stimuleren. Een bepaald gedeelte van uw verbruik wordt niet belast. Deze vermindering is de 'heffingskorting'. Hoe hoog de heffingskorting is wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

De energiebelasting is door het nieuwe cabinet Rutte vastgesteld op 11,65 cent per kWh. En de heffingskorting wordt naar verwachting € 318,62. (Naar verwachting omdat alles nog wel moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.)

BTW op de energienota

Over alle kosten op uw energierekening betaald u 21% BTW. (Ook over de energiebelasting).

Voorschotnota

Op uw energierekening staat vaak ook het nieuwe termijnbedrag dat u per maand gaat betalen voor het komende jaar. Dit wordt ook wel de voorschotnota genoemd. Voor de bepaling van de hoogte van het nieuwe termijnbedrag wordt een schatting gemaakt van de kosten van uw energieverbruik. Vaak worden verwachtte prijsstijgingen zoals een stijging van de olieprijzen hierin meegenomen.