Besparen op de kosten van energie?

Krijg grip op uw energierekening!

Vind hier alle informatie over energie,
tarieven en een duurzame toekomst.

Groene stroom versus grijze stroom

Elektriciteit dat is opgewekt uit een duurzame energiebron zoals wind, water, zon of biomassa wordt ook wel groene stroom genoemd. Groene stroom belast het milieu minder dan grijze stroom dat voornamelijk opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en kernenergie.

Door de benaming van groene en grijze stroom lijkt het of er een verschil is tussen de twee stroomsoorten. Dit is echter niet zo. De stroom die uit het stopcontact komt is gewoon hetzelfde en het maakt niet uit of de stroom opgewekt met een windmolen, een zonnepaneel, of afkomstig is van een kolencentrale.

Waar komt uw groene stroom vandaan?

Het is mogelijk om bij uw energieleverancier groene stroom af te nemen in plaats van grijze stroom. Hiervoor sluit u een contract af met de leverancier voor groene stroom. In Nederland worden voornamelijk twee soorten groene stroom aangeboden door de energieleveranciers:

  • Groene stroom gewonnen uit waterkracht in Scandinavië
  • Groene stroom gewonnen uit windenergie en biomassa in Nederland

De waterkrachtcentrales in Scandinavië bestaan al lang en zijn niet gebouwd naar aanleiding van de stijgende vraag naar groene stroom. Wanneer u het belangrijk vindt dat er meer geïnvesteerd wordt in groene stroominstallaties in Nederland dan kunt u het beste kiezen voor een contract waarbij de elektriciteit afkomstig is van biomassa of windmolens uit Nederland. Er is nog niet veel van deze Nederlandse groene stroom beschikbaar. De stijgende vraag naar deze Nederlandse groene stroomcontracten kan dan ook de bouw van meer groene stroominstallaties tot gevolg hebben.

Alles staat op het stroometiket

Waar de groene stroom van uw energieleverancier vandaan komt kunt u zien op het stroometiket.

Uit welke (groene) bronnen de stroom afkomstig is die een energieleverancier verkoopt kunt u ontdekken op het stroometiket. Elk jaar is een leverancier verplicht zo'n etiket op te stellen. Hierop staat hoe de stroom die u als consument afneemt is geproduceerd. Dit kan zijn uit duurzame bronnen of uit kernenergie, steenkool of gas. U kunt het stroometiket vinden op de website van elke energieaanbieder.

Hoe wordt groene stroom gegarandeerd?

Er is maar één verschil tussen groene en grijze stroom en dat is de manier waarop de elektriciteit is opgewekt. Er is een systeem binnen Europa om te kunnen garanderen dat de stroom die u gebruikt ook daadwerkelijk is verkregen uit duurzame bronnen.

  1. De groene stroom producent krijgt voor elke 1000 kWh groene elektriciteit een groengarantie. (Garantie van Oorsprong)
  2. De groengarantie wordt te koop aangeboden aan de energieleveranciers.
  3. De energieleverancier is vervolgens verplicht om voor een consument met een contract voor groene stroom zo'n groengarantie te kopen.

Op deze manier kan er niet méér groene stroom verkocht worden dan er in werkelijkheid door de producent is opgewekt. De groengaranties kunnen afkomstig zijn van energieproducenten in Nederland maar ook worden geïmporteerd uit landen als Scandinavië waar bijvoorbeeld een overschot is aan groengaranties.

De prijs van groene stroom vergelijken

De prijs van groene stroom verschilt vaak maar weinig met die van grijze stroom. Het is vaak wel de moeite waard om de prijzen van de verschillende energieleveranciers te vergelijken.