Besparen op de kosten van energie?

Krijg grip op uw energierekening!

Vind hier alle informatie over energie,
tarieven en een duurzame toekomst.

Veel gestelde vragen

Zoveel informatie over energie en energietarieven roept ook veel vragen op. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. De vragen zijn opgedeeld in verschillende onderwerpen. U kunt op elke vraag klikken om het antwoord te zien.

Energie vergelijken

Hoe kan ik energieleveranciers vergelijken?

U kunt hier energieleveranciers vergelijken.

Waar kan ik op letten bij het vergelijken van energieleveranciers?

 • Hoe is de dienstverlening en eventuele klachtenafhandeling?
 • Wordt de rekening op tijd verstuurd?
 • Hoe kunt u betalen?
 • Zijn er nog bijkomende kosten?

Duurzame Energie

Wat is duurzame energie?

Energie die van een bron afkomstig is die door het gebruik van deze energie niet of nauwelijks kleiner wordt noemt men ook wel duurzame energie.

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn:

 • De zon
 • Wind
 • Water
 • Biomassa

Wat is fossiele brandstof?

Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen afkomstig uit fossiele energiebronnen zoals:

 • Olie
 • Aardgas
 • Steenkool
Deze energiebronnen zijn niet hernieuwbaar en zullen ooit uitgeput raken.

Wat is hernieuwbare energie?

Energie gewonnen uit energiebronnen die weer aangevuld kunnen worden noemt men ook wel hernieuwbare energie. Bio-energie is zo'n vorm van hernieuwbare energie. Het kan gewonnen worden uit gewassen die speciaal voor deze energiewinning worden geteeld.

Wat is groene stroom?

Elektriciteit dat is opgewekt uit een duurzame energiebron zoals wind, water, zon of biomassa wordt ook wel groene stroom genoemd. Groene stroom belast het milieu minder dan grijze stroom.

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom is afkomstig uit een niet-duurzame energiebron zoals olie, aardgas, steenkool of kernenergie.

Welke vormen van duurzame energie zijn er?

Er kunnen twee vormen van duurzame energie worden onderscheiden. Er zijn bronnen van duurzame energie waar elektriciteit mee wordt opgewekt zoals windenergie, zonne-energie (zonnestroom), waterkracht en bio-energie. Er zijn ook duurzame energiebronnen die warmte produceren zoals aardwarmte en zonne-energie.

Zonne-energie

Wat is ene zonnecollector?

Een zonnecollector of zonneboiler gebruikt de warmte van de zon om water te verwarmen. Dit warme water kan in het huis in de keuken of badkamer gebruikt worden. Om het water ook te gebruiken om het huis te verwarmen is een zonneboilercombi nodig.

Wat zijn zonnepanelen?

Zonnepanelen of pv-panelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Tussen twee laagjes van het paneel wordt door het zonlicht een elektrische spanning opgewekt door het zonlicht. Deze reactie wordt ook wel een fotovoltaische reactie genoemd. In het Engels heet dit een "Photo Voltaic reaction" en daarom worden zonnepanelen ook wel pv-panelen genoemd. De zonnepanelen worden met elektriciteitskabels aan een omvormer gekoppeld en zo wordt de spanning omgezet naar bruikbare zonne-stroom voor het elektriciteitsnet.

Wat is een zonneboiler?

Een zonneboiler of zonnecollector gebruikt de warmte van de zon om water te verwarmen. Dit warme water kan in het huis in de keuken of badkamer gebruikt worden. Om het water ook te gebruiken om het huis te verwarmen is een zonneboilercombi nodig.

Wat zijn pv-panelen?

Pv-panelen of zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Tussen twee laagjes van het paneel wordt door het zonlicht een elektrische spanning opgewekt door het zonlicht.

Wat is zonne-stroom?

Zonne-stroom is stroom dat is opgewekt uit de warmte van de zon d.m.v. zonnepanelen.

Wat is salderen?

De opgewekte elektriciteit die niet direct gebruikt wordt kan terug gevoed worden op het elektriciteitsnet. Deze terug geleverde stroom kan van het eigen verbruik worden afgetrokken. Deze verrekening wordt salderen genoemd.

Wat is terugleveren?

Terugleveren van elektriciteit is het terug voeden aan het elektriciteitsnet van de niet direct gebruikte energie van bijvoorbeeld een zonne-installatie.

Wat is de salderingsgrens?

De salderingsgrens is de grens waarbij de energieleverancier de terug geleverde elektriciteit verrekend met de verbruikte elektriciteit. Dit is 5000 kWh. Wordt er meer energie terug geleverd dan is de leverancier een terugleververgoeding verschuldigd.

Wat is een terugleververgoeding?

Wanneer er meer dan de salderingsgrens van 5.000 kWh wordt terug-gevoed aan het elektriciteitsnet dan is de energieleverancier een terugleververgoeding verschuldigd. Dit geldt ook wanneer er meer stroom wordt terug geleverd dan er is verbruikt. De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per leverancier maar ligt tussen de 5 en 7 ct. per kWh.

Krijg ik subsidie wanneer ik zonnepanelen aanschaf?

Particulieren kunnen een subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie geldt voor 15% van het aanschafbedrag van de gehele installatie een heeft een maximum van € 650.

Hoe bereken in de terugverdientijd van mijn pv-installatie?

Een uitleg over de terugverdientijd van een pv-installatie kunt u vinden op de pagina zonnepanelen.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen?

Meestal is er geen (omgevings-)vergunning nodig als u zonnepanelen laat plaatsen. Er zijn echter wel regels. De hellingshoek moet bijvoorbeeld hetzelfde zijn als de hellingshoek van het dak. Wanneer u niet aan alle voorwaarden voldoet kunt u te maken krijgen met het bestemmingsplan en in dat geval is er wel degelijk een vergunning nodig.

Bio-energie

Wat is bio-energie?

Bio-energie is energie afkomstig uit bio-massa.

Wat is biomassa?

Bio-massa is het plnataardige materiaal waaruit bio-energie wordt opgewekt. Dit kan bestaan uit:

 • Groente-, fruit- en tuinafval van consumenten (gft)
 • Hout afkomstig van het uitdunnen en snoeien van bossen en plantsoenen
 • Afvalhout uit houtzagerijen
 • Stro en mest uit de agrarische sector
 • Zuiveringsslib uit waterzuiveringen
 • Energieteelt (gewassen speciaal geteeld voor het opwekken van bio-energie zoal wilgen, riet, populieren en hennep.)
Door bijvoorbeeld het verbranden of vergisten van deze gewassen en bomen komt energie vrij in de vorm van warmte.

Hoe wordt bio-energie gewonnen?

Door het verbranden van bio-massa komt warmte vrij dat gebruikt kan worden voor het opwekken van bio-energie. Door vergisting van bijvoorbeeld gft afval en boerderijafval kan gas gewonnen worden om bio-energie op te wekken.

Wat is energieteelt?

Energieteelt is het verbouwen van gewassen uitsluitend voor de winning van bio-energie.

Uit welke gewassen wordt bio-energie gewonnen?

Populieren, hennep, riet en wilgen zijn voorbeelden van gewassen waaruit bio-energie kan worden gewonnen. Door het verbranden van deze gewassen verkrijgt men warmte om energie mee op te wekken.

Windenergie

Wat is een windturbine?

Wanneer men spreekt over een windturbine heeft men het over de grote windmolens waarmee elektriciteit wordt opgewekt.

Wat zijn de voordelen van windenergie?

De voordelen van windenergie zijn:

 • Minder uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2)
 • Het is duurzaam.
 • Door het opwekken worden we minder afhankelijk van de olieproducerende landen.
 • Afgelegen gebieden kunnen worden voorzien van groene stroom.
Hier vindt u meer informatie over windenergie.

Zitten er nadelen aan windenergie?

Windenergie heeft wel een aantal nadelen.

 • De windmolens zijn gevaarlijk voor vogels
 • Geluidshinder door het geluid dat de rotors maken bij een bepaalde snelheid.
 • Hinderlijke schaduwen
 • Landschapsvervuiling
Door slimme plaatsing van de windmolens zijn deze nadelen te verminderen of zelfs te voorkomen. Voor een uitgebreide uitleg kunt u naar de windenergie pagina gaan.

Wat is een windpark?

Een grote verzameling windturbines noemt men een windpark. Vaak vindt men deze op afgelegen gebieden of zelfs voor de kust zoals bij Egmond Aan Zee.

Wat is coöperatieve windenergie?

Van coöperatieve windenergie wordt gesproken wanneer er door een vereniging een windturbine wordt aangeschaft. De opbrengst van de windenergie wordt verdeeld over de leden van de vereniging.

Groene stroom

Wat is groene stroom?

Groene stroom is stroom opgewekt uit een duurzame energiebron.

Wat is het stroometiket?

Op het stroom etiket van uw leverancier kunt u zien uit welke (groene) bronnen de stroom die u verbruikt afkomstig is. Energieleveranciers zijn verplicht een stroometiket op te stellen en u kunt deze vinden op de website van elke leverancier.

Energie besparen

Wat is een energielabel

Een energielabel laat u zien welke apparaten, auto's of woningen zuinig omgaan met energie.

Energienota

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is de rekening die u één maal per jaar krijgt van uw energieleverancier voor de door u verbruikte energie. Hier vindt u een uitgebreide uitleg over alle onderdelen die u terug kan vinden op uw energierekening.

Wat is een voorschotnota?

De voorschotnota laat de nieuwe termijnbedragen zien die u per maand gaat betalen voor het nieuwe jaar.

Wat zijn leveringskosten?

Leveringskosten zijn de kosten van elke m3 gas en elke kWh elektriciteit die u verbruikt. Het in rekening te brengen bedrag wordt bepaald aan de hand van de meterstand.

Wat zijn netwerkkosten?

Netwerkkosten zijn de kosten voor het gebruik en onderhoud van het gas-, en elektriciteitsnetwerk dat u gebruikt om elektra en gas in uw woning te krijgen. Waar deze netwerkkosten uit bestaan kunt u vinden op de pagina over de energienota.

Wat is energiebelasting?

Elke m3 gas en elke kWh elektriciteit die u verbruikt wordt door de overheid belast met energiebelasting.

Wat is heffingskorting?

Een bepaald gedeelte van uw energieverbruik is niet belast met energiebelasting. Deze vermindering wordt de heffingskorting genoemd.

Wat zijn meterkosten?

Dit is de vergoeding voor het in bruikleen hebben van de meter (meterhuur), opname van de meterstand, en kosten van de meetinrichting.

Wat is een netbeheerder?

De netbeheerder draagt zorg voor het onderhoud van het elektriciteit en gasnetwerk.

Collectieve energie?

Wat is collectieve energie?

Wanneer consumenten zich verenigen om gezamenlijk energie in te kopen wordt er ook wel gesproken over collectieve energie.

Hoe werkt collectieve energie?

 • U kunt zich inschrijven bij verschillende organisaties om deel te nemen aan een collectieve energie inkoop.
 • Er zal een veiling plaatsvinden en verschillende energiemaatschappijen doen een aanbod.
 • Daarna zult u een aanbod krijgen van het energieproduct dat heeft gewonnen.
 • U kunt zelf beslissen of u overstapt naar dit product.

Meer informatie over collectieve energie vindt u op deze pagina.

Wat zijn de voordelen van collectieve energie?

Collectieve energie biedt een aantal voordelen.

 • Hoe meer mensen meedoen hoe goedkoper de energie.
 • U hoeft niet zelf alles uit te zoeken..

Zijn er nadelen aan collectieve energie?

Collectieve energie kent ook een aantal nadelen.

 • Het energieproduct dat uiteindelijk wint is niet altijd het goedkoopste product voor iedere deelnemer aan het collectief.
 • De energieveiling is niet open voor alle energieleveranciers.
 • Wanneer het een collectieve energie inkoop is via een ledenorganisatie dan moet u uiteraard lid zijn of worden.

Waar kan ik me inschrijven voor collectieve energie?

Voorbeelden van organisaties waar u kunt inschrijven om collectief energie in te kopen zijn:

 • De Consumentenbond
 • Vereniging Eigen Huis
 • ANWB

Overstappen

Waarom zou ik overstappen?

De meest voorkomende reden om over te stappen naar een andere energieleverancier is de prijs. Volgens de NMa kan een overstap u al gauw honderden euro's per jaar opleveren. U vindt meer informatie op de pagina die is gewijd aan overstappen.

Waar moet ik op letten als ik ga overstappen van energieleverancier?

Er zijn een behoorlijk aantal dingen om op te letten wanneer u besluit over te stappen naar een andere energieleverancier. Dingen die te maken hebben met opzeggen, opzegtermijn, energietarieven, energierekening... Een uitgebreid overzicht van al deze aandachtspunten vindt u op de overstappen pagina.

Zijn er kosten verbonden aan het overstappen van energieleverancier?

Het overstappen zelf kost niets. Wanneer u echter het contract van uw huidige energieleverancier voortijdig opzegt kan het zijn dat u een opzegvergoeding bent verschuldigd.

Stroomtarieven

Wat kost stroom?

Op dit moment kost 1 kWh stroom gemiddeld 22 eurocent. Dit is: 7 cent voor de stroom, 3,5 cent is btw, en de energiebelasting is 11 cent.

Wat is dubbelstroom / dubbeltarief?

Dubbelstroom of dubbeltarief houdt in dat u op bepaalde tijden goedkopere stroom kunt gebruiken. Meestal 's nachts. U heeft hiervoor wel een andere meter nodig. Een zogenaamde dubbeltariefmeter.

Wat is goedkope stroom?

Goedkope stroom is de stroom die u bij een dubbel tarief op bepaalde tijden kunt verbruiken. Dit is meestal 's nachts. U heeft hiervoor wel een zogenaamde dubbeltariefmeter nodig.

Wat zijn vaste stroomtarieven?

Een vast stroomtarief is een tarief wat u voor één of meerdere jaren vast kan zetten.

Wat zijn variabele stroomtarieven?

Een variabel stroomtarief is een tarief dat meestal twee keer per jaar wordt aangepast. Voor meer informatie over stroomtarieven kunt u kijken op de stroomtarieven pagina.

Gastarieven

Wat kost gas?

Het gemiddelde gastarief is op dit moment ongeveer € 0,65 per m3.

Wat zijn vaste gastarieven?

Een vast gastarief is een tarief wat u voor één of meerdere jaren vast kan zetten.

Wat zijn variabele gastarieven?

Een variabel gastarief is een tarief dat meestal twee keer per jaar wordt aangepast. Voor meer informatie over gastarieven kunt u kijken op de gastarieven pagina.

Gemiddeld energieverbruik

Wat is het gemiddeld stroomverbruik?

Het gemiddeld stroomverbruik per huishouden is ongeveer 3500 kWh per jaar. Dit is echter zeer afhankelijk van het aantal personen per huishouden. Kijk voor meer informatie en uitleg op de gemidddeld energieverbruik pagina.

Wat is het gemiddeld gasverbruik?

Het gemiddeld gasverbruik per huishouden is ongeveer 1600 m3 per jaar. Dit is echter zeer afhankelijk van het soort woning en het bouwjaar van de woning. Kijk voor meer informatie en uitleg op de gemiddeld energieverbruik pagina.

Wat is het gemiddeld waterverbruik?

Het gemiddeld waterverbruik per huishouden is ongeveer 100 m3 per jaar. Dit is echter zeer afhankelijk van het aantal personen per huishouden. Kijk voor meer informatie en uitleg op de gemiddeld energieverbruik pagina.

Vast- en variabel energietarief

Wat is een vaste energieprijs?

U betaald een vaste energieprijs wanneer u de prijs bij uw leverancier voor één of meerdere jaren vastzet.

Wat is een variabele energieprijs?

Een variabele energieprijs wordt meestal twee keer per jaar aangepast.

Wat zijn de voordelen van vaste energietarieven?

Een vaste energieprijs biedt zekerheid. U weet wat u tijdens de looptijd van uw vaste-prijsperiode voor energie betaald. Kijk voor meer informatie en uitleg over vaste energieprijzen op de vast versus variabel tarief pagina.

Zijn er nadelen aan vaste energietarieven?

Wanner de prijs van energie daalt tijdens uw de periode dat de prijs is vastgezet zult u daar geen voordeel van hebben.

Wat zijn de voordelen van variabele energietarieven?

Wanneer de prijs daalt zult u hier voordeel van hebben. Een variabel energietarief wordt meestal twee keer per jaar aangepast. Kijk voor meer informatie over variabele energietarieven op de vast versus variabel tarief pagina.

Zijn er nadelen aan variabele energietarieven?

Een variabel energietarief biedt slechts zekerheid voor een half jaar. Deze wordt meestal twee maal per jaar aangepast.