Besparen op de kosten van energie?

Krijg grip op uw energierekening!

Vind hier alle informatie over energie,
tarieven en een duurzame toekomst.

Windenergie

Één van de vormen van duurzame energie is windenergie. Het is schoon en in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen raakt het nooit op. Doordat Nederland vlak is, is het bij uitstek geschikt voor het opwekken van schone energie door middel van windmolens.

Windenergie in de toekomst

Windturbines zijn op dit moment een van de meest efficiënte manieren om op een duurzame manier energie op te wekken. Met een steeds betere techniek leveren deze windmolens steeds meer energie bij een bepaalde windsnelheid. In de toekomst zullen er steeds meer van deze molens in ons landschap verschijnen maar de grootste windparken zullen net buiten de kust zijn zoals het windpark bij Egmond Aan Zee.

Coöperatieve windenergie

Omdat het niet rendabel en onmogelijk is om thuis een windturbine neer te zetten zijn er verenigingen opgericht waarvan de leden gezamenlijk één of meerdere windmolens aanschaffen. Wanneer u van zo'n collectieve windenergie vereniging lid wordt verstrekt u een lening aan de vereniging. Van het ingelegde geld wordt de turbine of de turbines aangekocht. Vervolgens worden de leningen van de inkomsten die de windmolens genereren volgens een jaarlijks vastgestelde rente aan u terugbetaald.

Voor meer informatie over collectieve energie kijk op de pagina collectieve energie.

Voordelen van windenergie

  • Het gebruik van windenergie vermindert de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2)
  • Het is een vorm van duurzame energie. De wind is een bron die niet op zal raken zoals fossiele energiebronnen.
  • Door het opwekken van meer windenergie worden we minder afhankelijk van de olieproducerende landen.
  • Gebieden die niet zijn aangesloten op een regionaal elektriciteitsnetwerk kunnen door middel van windmolens voorzien worden van groene stroom.
  • Het is mogelijk om de economie te stimuleren door het plaatsen van windmolens. Boeren die op dit moment niet genoeg kunnen verdienen stellen hun land beschikbaar voor het plaatsen van windmolens om op die manier energie te leveren aan het stroomnetwerk.

Nadelen van windenergie

Wel kleven er enige nadelen aan het plaatsen van windmolens. De windturbines hebben een grote invloed op onze omgeving.

  • Tijdens vogeltrektochten kunnen vogels tegen de windturbines aanvliegen. Ook de turbulentie die veroorzaakt wordt door deze turbines verstoort de vlucht van de vogels.
  • Bij een bepaalde snelheid ontstaat er geluidshinder door het geluid van de rotor. Ook de generator in de turbine en de tandwielen kunnen geluidshinder veroorzaken.
  • Op een zonnige dag en bij een bepaalde lichtinval kunnen de draaiende wieken van de windmolen bewegende schaduwen voortbrengen. Wanneer de turbine dichtbij een bewoonde omgeving staat kunnen deze schaduwen als hinder worden ervaren.
  • Doordat een windmolen erg opvalt in de omgeving wordt er ook wel gesproken over landschapsvervuiling.

Al deze nadelen zijn door slimme plaatsing van de windmolens vaak te verminderen of zelfs te voorkomen.